K&O tabure

Graz, Austrija 2020

Tabure izrađen šperpločom od topole.

Lijepljen u više slojeva, izrezivan pod nacrtu, gdje su svi uglovi proizvoljni a izrađeno bez vidjivih spojeva