savijanje pleksiglasa

| savijanje pleksiglasa debljine od 2 do 30mm

| zona grijanja od 6 do 300mm

| maksimalna dužina savijanja 1200mm

 

lijepljenje pleksiglasa

ekstrudirani i liveni pleksiglas

UV, dvokomponentno i brzo ljepilo