K&O podest

Graz, Austrija 2020

Podest izrađen šperpločom od topole.

Lijepljen u više slojeva, izrezivan pod nacrtu, gdje su svi uglovi proizvoljni a izrađeno bez vidjivih spojeva